Mindfulness

mindfulness

Ofta översätter man mindfulness till medveten närvaro. Att medvetet vara här och nu. Mindfulness handlar om att leva mer närvarande i nuet och se saker och ting som de är, att finna ett sinnelag inom sig som präglas av närvaro, frid, acceptans och icke-dömande.

Mindfulness kommer ursprungligen från den buddistiska traditionen men används idag över hela världen utan att ha en religiös anknytning. Det är inte en metod, utan snarare handlar det om ett förhållningssätt till livet.

Att vara mindful, uppmärksam och närvarande, kräver ingen speciell plats att vara på, ingen särskild tid eller att du måste vara ensam. Du kan vara uppmärksam och närvarande där du är och med vem du än är. När du är mer närvarande minskar du stress, oro och sover bättre. Det är vanligt att du får nya perspektiv på vad som är viktigt för dig i ditt liv.

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?