Medveten andning

Att bli medveten om sin andning och förbättra den är ett av de absolut snabbaste och mest effektiva sätten att förbättra sin hälsa och energinivå. Andningen påverkar de flesta andra funktioner i kroppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranayama är det gemensamma namnet på de andningsövningar som ingår i yogan. En översättning av pranayama är kunskapen om andningen eller hur man kontrollerar prana. Pranayama är sammansatt av pra – den ursprungliga, na – energi och yama som betyder expansion eller manifestation, således en manifestation av den ursprungliga energin.

 

Många andas för mycket eller hyperventilerar och den främsta orsaken är stress. Det ger en obalans mellan syre och koldioxid och resulterar i en sämre syresättning av blodet och cellerna. Stress kan bero på många olika orsaker, miljömässiga – t ex luftföroreningar eller pollen, mentala – t ex ny och svår informationshämtning, fysiska – t ex sjukdom eller för lite rörelse, emotionella – t ex oro eller spänning.