Meditation

Meditation bygger på medvetenhet, uppmärksamhet,  avspänning och på ett tillstånd av inre lugn. Det börjar med förmågan att följa sinnets aktivitet. Du tillåter dig själv att uppleva allt som sinnet har behov av att uttrycka - och sedan släpper det.
Detta sker inte av en tillfällighet utan är beroende av ditt arbete. Det finns olika former av meditation men meningen är att man ska stilla sitt sinne, bli mer balanserad och få insikt i vad man är. En meditationsteknik utesluter inte en annan.
Meditationen är en universell företeelse. Resultatet av meditation är desamma över hela världen, men skiljer sig i beskrivningar på olika religioners och kulturers symbolspråk.
I väst beskrivs ofta meditation som en metod för avspänning. Idag har även begreppet mindfulness vidgat beskrivningen.