Source breathwork - Frigörande andning

- friskvårdsmetod för kropp och själ
Source breathwork
.
Syftet med andningsterapi enligt Source är att
♥ Tanke plus energi ger resultat. Du kan byta ut ett livsförminskande tanke- och känslomönster mot ett annat som höjer din livskvalité.
♥ Personlig makt är förmågan att välja. Alla våra val är betydelsefulla.
♥ Alla förtjänar trygghet och kärleksfullt stöd.
.
En session är vanligtvis 2 timmar lång. Den inleds med ett litet samtal hur det ser ut i livet just nu, negativa mönster du vill ändra och eventuell kännedom om din födelse, samt diverse processer såsom diagnostiska frågor, resonansfrågor, för att skapa klarhet i det fortsatta arbetet. Andningen som följer blir antingen en "torr"session där du ligger bekvämt på en madrass, eller en "vatten"session där du ligger och andas i kroppsvarmt vatten. Source-terapeuten stannar hos dig hela tiden, assisterar dig i att hålla andningen kopplad, stödjer dig i att ta dig igenom olika energiblockeringar som uppkommer. Målet är att framgångsrikt integrera medvetna, livsuppbyggande sätt att tänka, andas och vara.
.
 
.
.
 
Frigörande andning
.
Med en enkel andningsteknik löser du upp spänningar. Du blir också medveten om känslor och tankar som styr och hindrar dig från att leva helt och fullt. Med den insikten kan du ändra dina begränsande tankar om dig själv och få full tillgång till dina egna resurser. När din kropp inte längre behöver hålla tillbaka gamla känslor blir du mer avslappnad och öppen för nya möjligheter.
Psykosomatiska besvär medvetandegörs och lindras eller försvinner.

Frigörande andning bygger på urgamla kunskaper och modern vetenskap om andningens stora betydelse för att förbättra hälsan och höja medvetandet. En moderniserad version skapades i USA på 1970-talet och kom att kallas för Rebirthing (återfödelse) eftersom tidigare händelser i livet och även födelsen kan återupplevas. Breathwork är en internationell benämning för olika varianter av andningstekniker.
.
Frigörande Andning utförs liggande under ca 1-2 timmar. Det är en enkel, ofarlig och mycket effektiv metod att komma i kontakt med din egen kropp och dina inre världar, känslor, drömmar och upplevelser som har trängts undan i det undermedvetna.
Andningen leder till större fysisk avspänning och mental öppenhet. Den ökar vår livsenergi och vår förmåga att hela och balansera oss själva. Genom att bearbeta negativa tankesätt med hjälp av mental träning ändras dina föreställningar och du får mer energi att skapa det liv du vill ha, fri att vara det du egentligen är.